6igustatud petmine v6i egoistlik v6imu kuritarvitamine?

Leave a comment

November 8, 2017 by Tasneem

Nii m6nelegi v6ib j22da mulje, vaadates t2nap2eva “islamiyhiskonda”, et ses religioonis oleks justkui varastamine ja petmine lubatud. Tegelikkuses siiski nii pole. Selles, miks need inimesed m6tlevad nagu nad m6tlevad ja k2ituvad nagu nad k2ituvad, on juured hoopiski egiptlaste hiiglama suures egos, mida on l2bi aegade surutud tillukeste raamide sisse.

Pere siseselt peavad mehed end raha yle otsustajaiks. Olgu siis tegu nende endi teenituga v6i naise, nad usuvad endil olevat 6iguse otsustada. N2iteks v6iks tuua yhe hiljutise juhtumi perekonnast, kus abielupaar kolis siit riigist v2lja et paremale eluj2rele ja -t66le saada. Leidis t66 omale nii mees kui ka naine. Kui Islami j2rgi kuulub mehe vara perele kulutada ja naise vara temale enesele, siis reaalses elus on seda praktikasse suruda p2ris keeruline. Tuli siis k6nealune paar kodumaale k2ima, naine soovis omale teenitud raha eest maad osta, mille aga abikaasa tal keelas, v6ttes tema raha omale ning 6eldes et see l2heb laste tulevikufondi. Siia juurde k2ib muidugi m2rge yhest teisest kultuurilisest erip2rast, nimelt siis usutakse siinmaal (enamasti siiski vaid maapiirkondades), justkui naisterahval polegi 6igust maad ega maja omada, see on vaid meeste p2rusmaa. Loomulikult seaduslikku alust sellisel m6tlemisel pole, ei riigiseadusest tulenevat, ega isalmiseadusest. Minnes uuesti Islami juurde, siis selles kuulub naise teenitud raha yle otsustamine vaid naisele enesele ja ta isegi ei pea mehele aru andma kui palju tal on v6i mida ta ostmas on. Praktikas aga egiptlased annavad oma teenitud raha abikaasa k2tte “hoiule”, mida siis kasutamise soovil talt kysitakse ja ikka p6hjendades  ostusoovi vajalikkust.

Kahjuks Islamimaailmas on osake 6petlasi, kes toetavad seda arvamust, kus mehel oleks justkui 6igus naise raha yle otsustada ja keelata. Enamus 6petlasi siiski pooldavad arvamust et naise vara on tema enda kasutada, vajamata selleks abikaasa n6usolekut (Hanafis, Shaafa’is and Hanbalis ja Ibn al-Mundhir).

Minu arvates on normaalne et perekeskis arutatakse oma ostusoovid l2bi. Mu abikaasa ei osta suuri oste ilma minuga arutamast ning vastupidi, ka mina soovin tema arvamust ja tuge otsuse langetamisel. See kelle k2es raha on, pole ka yheski ausas peres oluline. Keegi ei tohiks puutuda teise vara, ilma selleks luba saamata. Miks aga siin maailmanurgas asjad nii teravad on, p6hineb just ylalpool toodud n2itel, kahjuks m6nede meeste ego on nii suur ja samas nii kitsuke, et tal on tarvis oma enese suuruses v6imu, naise vara ja -otsuste yle.

Siia vahele tooksin m2rke teemast, millest olen p6gusalt juba varem ka kirjutanud. Nimelt siis siinne elu s6ltub v2ga tugevalt majanduslikest v6imalustest: kui hea artiabi saab lubada, kui head haridust, kui h2id elamistingimusi, kuidas sinusses suhtutakse kuni lausa murul k6ndimiseni v2lja, mille eest tuleb samuti maksta.

Vaadeldes probleemi oma enese kogemuste pagasilt, siis v2lismaalasena puutub p2ris tihedalt kokku teemaga, kus ostlemisel myyja kergitab hinda v66ramaalasele. Ma olen korduvalt t6stnud h22lt selle teema suhtes ja kysinud et kas arvatakse mul dollareid k6rvust v2lja purskamas, elan niisamuti nagu kohalikudki ja pyyan hakkama saada. Aga kaua sa kurtidele k6rvule kostad? Nad usuvad endil selleks k6ik 6igusedki olevat. N2iteks minu l2hedane sugulane t66tab riigikoolis ja ta v2ljastab aastamakse lapsevanemaile, mille juures ta v2lismaalastele teeb eraldi hinnad. Mitte et ta ise sest midagi oma taskusse teeniks aga ta siiski usub endal olevat selleks 6iguse. Vaadates seda n2idet, tuleb muidugi t6deda et p2ris riigikooli ei pane enda lapsi ei kohalik ega v2lismaalane, kui tal v2hegi selleks teisi v6imalusi on. Milleks siis kellelegi hinda kergitada, ei saa ta ju supelda rahas?!

On the authority of Abu Huraira (may Allah be pleased with him) who said: The Messenger of Allah (may Allah’s peace and blessings be upon him) said, “Do not be envious of one another; do not artificially raise prices against one another; do not hate one another; do not turn one’s back on each other; and do not undercut one another in business transactions. And be, [O] servants of Allah, bretheren. A Muslim is the brother of a Muslim. He does not wrong him. He does not fail him [when he needs him]. He does not lie to him. And he does not show contempt for him. Piety is here” – and he pointed to his chest three times. “It is enough of evil for a person to hold his brother Muslim in contempt. All of a Muslim is inviolable to another Muslim: his blood, his wealth and his honor.” (Recorded in Muslim)

See hatith ytleb rohkem kui antud  teema endas h6lmab. Tegemist on ju sulaselge petmisega, kehtestades erinvad hinnad p6hinedes myyja otsusel kliendi majandusliku seisuse yle. Seega, pole mitte yhegil moslemil 6igust hindu t6sta ja teenida enamat. Liigkasu on samuti Islamis haram! Olen t2hele pannud et vaesemates piirkondades kergitatakse hindu harvem, minnes aga rikkamasse piirkonda, siis saab petta pea k6ikjal, kus hinnad pole avalikult fikseeritud. Nagu ma juba selle teemaosa alguses mainisin, siis nad usuvad endil olevat 6iguse kysida rohkem neilt, kelle arvavad olevat j6ukama.

Sama teema h6lmab endas avalikku teenindust. Pistist lausa tuleb maksta. Keegi ei hakka end ennem liigutamagi. Nad taaskord usuvad endil olevat 6iguse n6utud kerjamisele (ei oska kuidagi teismoodi s6nastada tegevust, kus sinult n6utakse raha almuseks, et teenust osutada), sel p6hjusel, et t66andja maksab neile liiga v2ikest palka. Kohati minule enesele j22b mulje et tegemist on siiski mitte niiv6rd teenindaja majanduslikest raskustest tuleneva algp6hjusega, vaid hoopiski tema ego ja v2ikese minapildiga.

“Some among you do not ever abandon begging. Finally, on the Day of Resurrection, that dishonorable person will meet Allah with no flesh left on his face.” (Muslim, Zakat, 103)

Ja siit j6uame juba p2ris kuritegevusliku piirini, kus tuleb t6deda et vaeses riigis, kehva haridustasemega ning madala moraalsusega inimeste suures hulgas on ka neid, kes s6na otseses m6ttes varastavad ega isegi pyya oma tegevusele 6igustavat p6hjendust leida. M2letan et paar aastat tagasi varastas delivery teenindaja mul pihust rahasumma, mida ta keeldus hiljem tagasi andmast. Lihtne, labane, sulaselge vargus. Iseenesest poleks siin teemas suurt midagi kommenteeridagi, minu jaoks aga oli shokeeriv mind ymbritsevate inimeste suhtumine teemasse. Ma elan islamiyhiskonnas aga viltu vaadati minule, mitte vargale. Umbes sedasi et ise oled loll kui endlalt varastada lased. Ja just siinkohal j6uangi punkti kus ka need, kes ise aktiivselt petmise/vargusega ei tegele, annavad selleks avaliku 6iguse. Pole oluline kui naiivne on ohver, isegi kui tegemist on m6ne vaimse h2irega, v6i vanadusega, yksk6ik millega… vargust ei 6igusta miski!!!

Kui suhelda yhe keskmise egiptlasega, siis n2hakse p6hiprobleemi riigi tasandil ja ega riik tavakodanikule elu kergeks tee. Viimastel aastatel on pidevalt j2tkuvad hinnat6usud elukvaliteeti paljudele muutnud. Siinkohal tooksin v2lja huvipakkuvad faktid n2iteks importkaupade piiriyletusel, millele ma ise olin tunnistajaks, kui kodumaalt paki sain. P2ris p6nev on n2ha kui palju riik siis vahelt v6tab, p6hjendades seda sisemajanduse edendamisega, et rahvas ikka rohkem kohalikku toodangut ostaks ja t6esti, ega seda v2lsimaist juba m6nda aega ei ole saanudki lubada. Palun t2helepanu p66rata ka faktile et egiptuse riik v6tab lisaks customs duty’le ka VAT (k2ibemaksu) tasu:

m2nguasjad 30%+14%,

seebid 60+50%,

toit 60+14%,

ehted 60+14%

Ma puudutasin oma artiklis siinsete varaste elu, selle mitmel tasandil. Need inimesed on korrumpeerunud oma m6ttetasandilt kuni tegudeni v2lja. Ja kes kurdab siin riigi eesotsa poolsele probleemile, siis ma alati muigan ja meenutan m6ne aasta tagust ajaloolist syndmust, mil yle 80 miljoni korrumpeerunud inimese kukutas presidenti, et v6idelda korrupsiooni vastu riigis. Probleemi alge on rahva sydmeis, palju l2hemal neile kui nad arvata oskavad. Mitte miski ei muutu, kui nad ise ei muutu… aga kes saab avada silmad sellel, kes need oma enese eest kinni surub?

Kui teemasse pisut irooniat tuua, siis v6iks 6elda et k6ik ylalpool nimetatu on siinses yhiskonnas aktsepteeritud aga n2iteks kingitusele kingitusega mitte vastamist peetakse petmiseks. Olgu, iroonia selleks, tegelikkuses on see yhiskond toodud nii madalale just m6ttemaailma muutes. Kui inimesed hakkavad 6igustama v6i 6igena n2gema valet, muudab see ka nende endi sydameid. Islamiski on 6eldud et haram rahaga n2iteks peret toites, muutuvad pereliikmed religioonist kaugemaks. Kuulsin hiljuti yht soovitust kus 6eldi et n2iteks naine, kel tekib 2kitsi soov end mitte korrektselt katta, peaks l2bi m6tlema mida ta on hiljuti s66nud. Islamiv6hikule v6ib selline statement kummalisena tunduda, ent kes asjasse rohkem syyvinud on, see saab teemast aru.

Jaabir (Radiyallaahu Anhu) narrates that Rasulullah (Sallallaahu Alaihi Wa Sallam) said, “No meat (i.e. person) that was nourished with haraam will enter paradise. Every meat (i.e. person) that was nourished with haraam is more deserving of the Fire.” (Musnad Ahmad, Daarami, Baihaqi; Mishkaatul Masaabih pg. 242, Qadeemi)

Abu Hurairah (Radiyallaahu Anhu) narrates that Rasulullah (Sallallaahu Alaihi wa Sallam) said, “Verily, Allah is Pure and He only accepts pure, and indeed Allah commanded the Believers what He commanded the Messengers. He said: O Messengers, eat of the pure things and perform righteous acts. Verily, I am Well-Aware of what you do. And He said O you who believe! Eat of the good things that We have provided you with, and give thanks to Allah if Him it is that you serve. Then the narrator of the hadith says: Then he (i.e. the Prophet) made mention of a man who is constantly in journeys and has dishevelled hair and dusty appearance (due to constant journeys for performing acts of righteousness such as Hajj, Umra, seeking knowledge etc.) and he raises his hands towards the sky saying “O my Rabb. O my Rabb”. But his food is from haraam. His drink is from haraam. His clothes are from haraam. He is nourished from haraam. How can it (his prayer) be accepted?” (Muslim; Mishkaatul Masaabih pg. 241, Qadeemi)

Kui selle pilguga teemat vaadelda, siis ei tulegi enam yllatusena et egiptuse yhiskond on alla k2inud. Nii palju valet k2ib l2bi inimese liha ja hinge, see muutub omaseks, normaalseks ja need, kes veel m6istavad on muutunud h2belikuks, sest et vale on kahjuks t6e vastu vali ja p6lastav.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Arhiiv

Legal help in Egypt

Advocate in Egypt, your legal guide, we are translating into English and publishing the laws of Egypt and giving free consultations.

Stories for Muslim Kids

Short Narrations for Muslims of All Ages

Ashtronort - History's Mysteries

Let's take a stroll through insanity...

Keerdsilmus

Minu kudumiste kokkuvõtted

EFT in Egypt

tapping in to your potential

Life in Cairo

Life for American expat in Egypt and beyond....

Joyce Filer

Egyptologist

Talibiddeen Jr. Companion Blog

Companion Blog to Talibiddeen Jr. - Tips and Tidbits for homeschooling, home, and Islamic life!

The Muslimah Blogg

musings of a muslimah

Crafty Beats

A bit of crafts

nellyali

The one glimpse of heaven on earth is to fight a losing cause; and not lose it.

Muslim Learning Garden

Planting Seeds of Jaariyah

%d bloggers like this: