Mida peaks teadma igayks, kes abiellub egiptuse yhiskonda

Leave a comment

July 7, 2017 by Tasneem

Selles artiklis puudutan ma teemasid, mida siin elavad v2lismaalased kipuvad avalikult eitama ning siit alatiseks lahkunud, hoopis yle dramatiseerima. Ma r22gin teada-tuntud myytidest ning sellest, kuidas need m6jutavad reaalset elu keskklassi-egiptuses. Kindlasti r6hutan ka et ma ei ole n2inud vaesemaklassi elu ega ka rikaste oma, meil k6igil on t2iesti erinevad r66mud ja mured, seega keskendun vaid sellele mida ise olen n2inud ja kuulnud, kuna minu tutvusringkond on siiski enamuses k6ik keskklass.

K6igepealt tuleb m6ista et kohalikel paistab olevad kohutav kontrollimise tung. Neil on lausa enese v22rtuse tunnetamiseks see vajalik. Minu arvamus on et selline kontrollimisvajadus liigub edasi geenidega, ehk on selle p6hjuseks vaaraode veri v6i hoopis vaaraode poolt orjastatute veri. Samas yheks olulisemaiks m6jutakas on kindlasti siinne elukorraldus. Mitte ainult meestel ei esine taoline vajadus, vaid ka naistel. Meeste ring k2ib yle naiste ja laste, naiste ring aga yle nooremate pereliikmete. Minu jaoks tundub see t2iesti haige ja ajuvaba. Ent siin elades puutub selliste probleemidega tihedalt kokku. Nad on samal ajal ka v2ga oskuslikud m6ttem2ngude m2ngijad, kes manipuleerivad ning muudavad t6de just t2pselt nii, nagu neile endile parasjagu tarvis on. Siinkohal s6ltub nyyd sisser2nnanust endast v2ga palju, milliste elukogemuste pagasiga on tuldud, kui palju on harjutud juba eelnevalt iseenese eest seisma ning mil m22ral suudetakse kohaneda siinse elukorraldusega v6i siis vastavalt sellele vastu seisuga. Tuleb m6ista et n2iteks eesti yhiskonnas on austus inimeste vahel ning isegi kui austus otseselt puudub, siis inimv22rikus pysib. Igal kodanikul on kehtivad inim6igused ja kui keegi ongi ebameeldiv, siis saab vabalt see ebameeldivus oma igap2evaelust ja -korraldusest v2lja j2tta. Siinne yhiskond on aga sellest, millega meie seal harjunud oleme, totaalselt erinev. Inimesed s6idavad yle yksteise 6iguste, inim6iguseid ei kehti ja nagu mu s6branna tavatseb 6elda, nad on nagu vampiirid, kes toituvad aga mitte verest vaid probleemidest ja negatiivsusest. Kui sind n2hakse kui tugevat persooni, siis sind ka samav22rselt koheldakse. Kui aga peaks olema elus emotsionaalselt raske periood, siis soovitaks k6igil kohalikest v6imalikult kaugele hoida. Nad ei suuda vastu panna suurep2rasele v6imalusele alustada kellegi vastu psyhhoterrorit ning kontrollimiskampaaniat. Pole haruldased juhud, kus v2lismaalane on viidud nii kaugele, et usutakse endal polevat oskust ega teadmisi, kuidas n2iteks poest leiba osta. Olen ise sellise faasi l2bi elanud ja tean mismoodi nad oskavad, n6rkade inimeste v6i inimeste, kel on n6rk eluperiood, reaalsust pahupidi p66rata igayhe peas, kes ei seisa kahe jalaga tugevalt maa peal.

Egiptlased peavad v2ga oluliseks neid ymbritsevate inimeste arvamust nende endi suhtes. Selle t6ttu, on nad lausa tekitanud kaks erinevat reaalsusut. Yks on see, kuidas nad k2ituvad suuremas seltskonnas, ning teine saab osaks neljasilma 6hk-konnas. Yks ja sama inimene v6ib muutuda niisama palju, kui erinev on 66 p2evast. Ei tasu alahinnata olukordi, kus intrigeeriv olustik leiab aset kellegi kolmanda meesisiku silme all. Pealtn2ha syytu s6nav6tt, on sihilikult loodud teadmisega, et sellega tehakse haiget ja selliseid olukordi tuleks osata kindlasti l2bi n2ha. Neile ei tohiks reageerida mitte kuidagi, lihtsalt ignoreerida ja j2tta mustus mustajale. Nimelt siis on see kolmas isik n2item2ngu toodud kui tunnistaja, kes hiljem tunnistab kogu toimuva sinu kahjuks. Toon n2ite, kus ussitaja teeb kommentaare, mis ei ole halbade s6nadega aga mille tagam6te on otseselt solvav, v6i siis esitatakse vastuv6etamatuid n6udmiseid. N2hes teise poole reageeringut, viib see m2ngu uuele tasemele, uute samalaadsete kommentaaridega, kuni vastane kaotab kontrolli ja ta hakkab kasutama valjemat h22letooni ja v6tab s6na iseenese kaitseks. Sellist olukorda kirjeldatakse k6igle, kes isiklikult kohal ei viibinud, kui karjumist vanema isiku peale ning halba s6nav6ttu tema vastu, mil tema pole midagi muud teinud, kui kohelnud vastast kui oma enese tytart!

Kui yks egiptlane n2itab v66rale laia naeratust, siis see yldjuhul ongi vaid v66rale. Mida l2hemalt nendega kokku puutub, seda rohkem tajub nende musta sydant, kohutavalt negatiivset m6ttemaailma ning evile eyeni viivat kadedust. Nad kipuvad needma kaaskodanikke v2ga kergelt  ning samuti halbu s6nu teiste osas kasutama. Seljataga r22kimine on viidud t2iesti ebanormaalsele tasemele, arutatakse isiklikke teemasid ja lausa kellegi teise intiimseid aspekte, t2iesti kolmandate isikutega. Mitte misiki pole saladuses, k6ik on avalik kogu suguv6sale. Hoia reeglit, mida v2hem nad sinust ja sinu tegemistest teavad, seda parem k6igile.

Kontolli luuakse aga mitte ainult isikuvabaduse yle, vaid ka majanduslike v6imaluste ning n2iteks laste yle. Muidugi Islam r22gib kogu siinseile traditsioonsele toimimisele risti vastupidi, siiski reaalsus on teine. Kui Islamis kuulub n2iteks naise vara naisele ja mees ei peaks selle suurusest ega kasutusest yldse midagi teadma, siis tegelikkuses on sellisele tasemel j6udmine suur v6itlus oma 6iguste eest. Samas see on v6imalik ja ma soovitaks selle tee l2bida igayhel. Kontrolli pyytakse luua aga mitmest suunast, k6igepealt pyyavad seda saavutada l2hemal seisvad isikud, n2iteks abikaasa ning seej2rel ka tema vanemad. Kui otseselt tundub et vabadus ja kontroll oma finantside yle on saavutatud, siis nad hakkavad kinni keerama kraane teistest valdkondadest, mis peaks olema nende vastutuses. N2iteks mina olen v2ga tagasihoidlik naine. Ei kysi ma kellegilt kunagi midagi ega n6ua abikaasalt rohkemat, kui t6esti vajalik (enamasti tundub lausa piinlik n6uda midagi, mis on tema vastutusvaldkond). Aga ka sellises olukorras nad leiavad omad viisid. Rahal on siin maailmas suur v6im ja kes kontrollib finantse, see kontrollib v6imu…olgu siis tegemist kasv6i v2ikeste summadega m6ne pereliikme yle. Siinkohal tuleks mainida 2ra ka naise staatus. Neil on uskumus et naised ei tohiks omada kinnisvara v6i maad. Ma ei usu et keegi v2lismaalastest ostaks omale n2iteks korteri ja siis kirjutaks selle kohaliku abikaas nimele… ent leiab aset olukordi, kus n2iteks lesed ei saa k2tte oma p2randit, sest et nad on ju naised! V2idetavalt on kohalikel naistel komme oma finantse abikaasa k2es hoida. Selliseid naisi kutsutakse Tayeba 🙂 Olen tunnistajaks olukordadele, kus siis naine, soovides oma isiklikku raha kasutada, peab paluma selleks n6usolekut ning v6imalust, oma mehelt! Mida tahan kogu selle pika jutuga 6elda on see, et kohe alguses on lihtsam reeglid paika panna. Suuremate asjadega ehk on lihtsam, igap2eva elu pidevate m6jutus-systige v2he keerukam.

Mina olen enda jaoks leidnud parimaks lahendiks seada piirid, kui palju/v2he on parim suhelda perekonnaga, nii et lastel on soojad suhted ja peretunne, samal ajal elades oma igap2eva elu siiski piisavas kauguses, kus nende kontrollihimu minuni v2ga ei kyyndi. Samuti on mul reegel, et kohalike naistega ei loo usalduslikke ega l2hedasi sidemeid. Ning mis peamine, oskus l2bi n2ha m6ttem2nge ning oskus neile reageerida. Ma ytlen ausalt, see on v2sitav ent seda saab m6jutada nii, et keegi ei viitsi enam v2ga vaeva n2ha sinuga, kuna sa niikuinii ei allu provokatsioonidele.

Mis puutub kontrolli laste yle, siis see on t2nap2evani toimiv. Alustaks sellest, mil mehe vanemad pyyavad ette dikteerida kui palju ja mis ajal lapsi peaks saama, kuni selleni, et nad usuvad endil olevat suurema hooldus6iguse laste yle, kui v2lismaalasest emal. See viimane teema ei puutu nende inimeste ellu, kel abielu sujub. Siiski, peab teadma, et probleemide ilmnemisel, nad selliste v2idetega v2lja astuvad. On suur arv taoliseid probleeme, kus on kohut m6jutatud otsuse langetamisel (mis on tavap2rane viis saada seaduslik 6igus) kui ka lausa laste v2gisi lahutamist emast. V6ibolla pole v2ga palju selliseid raskeid juhtumeid, ent on igap2evane, seda nii v2lismaalasest vanema- kui ka kohaliku ema puhul, kus probleemide ilmnemisel, asutakse ema m6jutama lastest lahutuse 2hvardusel. Siisnkohal soovitaksin m6tiskleda igal noorel naisel, kes iialgi on oma armastuse tulvas, et juhul kui ta plaanib oma elu j2tkata siin maal, siis see on yks t6sine argument, mille yle tuleks m6tiskleda, sest et see on reaalsus ja laialt levinud kohalike keskklassi meeste ning perede hulgas. Mu m6te pole kedagi hirmutada siinse elu eest, kes asuvad siia elama Islami p2rast, sest et see on fakt et siin on lihtsam Islamit j2rgida ja sel juhul on kogu olustiku n2gemine hoopis teise nurga alt ning ka kaitse olukorras, kus ainsaks kaitsjaks on Allah ise! Minnes tagasi laste emast lahutamise teema juurde, siis minu meelest on selles rohkem 2hvardusi kui reaalset tegevust. Jah, on neid emasid, kellelt ongi lapsed 2ra v6etud, ent yldjuhul siiski j22vad lapsed emaga. Rohkem leiab aset selline kahetsusv22rne asi, kus mehed l6ikavad lahutatud naised ja lapsed majanduslikest hyvedest. Muidugi j2lle v6iks siin r22kida et Islami j2rgi on see k6ik vale jne, samas reaalsus on sedasi. On laialt levinud lahutuse viis, kus mehed keelduvad naist lahutamast, seda siis kasv6i aastakymnete v2ltel, ning l6puks mil naine ise lahutuse l2bi viib, peab ta alla kirjutama dokumendile, millega keeldub kogu nende yhisest maisest varast ja tulevasest finantstoetusest. Sellist lahutuse viisi v6iks pidada isegi valdavaks ja k6ige reaalsemaks kusjuures.

Ma ei suuda v2lja m6elda yhtki m6juvat p6hjust miks peaks m6ni mitte-moslem abielluma keskklassi egiptlasega ning asuma elama siia, ent moslemina v6in ma tuua terve rea p6hjuseid, miks k6ik need ylalnimetatud probleemid ja paljud muudki, mida ma ei maininud, on yletatavad ja s2ilib soov siin elada ning omi lapsi lapsi just siin kasvatada. K6ik p6hineb siiski prioriteetitel ning olgugi siinses yhiskonnas v2he islamlikke 6iguste praktiseerimist, siiski on siin moslemina lihtsam ja 6igem. Kirjutasin selle artikli, p6hjusel, et enesel polnud 6rna aimugi kuhu ma abiellun ning interneti maailmas kohtab teinekord inimesi, kes paistavad olevat t2pselt sama teadmatud ja sinisilmsed, kui olin kunagi mina. Ma ise ei kahetse midagi, olgugi mitemid raskuseid, on siinne elu muutnud mind minuks ja ma n2en selget Allahi plaani selles ja teeksin sama otsuse, kui oleksin tagasi minevikus, teadmisega, mis mind ees ootab. Seep2rast ei tunne ma endal ka lasuvat kohustust kellegi teise maailmapilti avardada v6i katteloore kergitada, ent kes teab, ehk satub keegi kunagi seda artiklit lugema ja sel on oma p6hjus ja koht. Need, kellele see info pole m22ratud, nad v6ivad lugeda ka seda artiklit, ilma seda uskumata v6i infot omandamata ja see on samuti Allahi plaan ja kaitse. Ka minule r22giti omal ajal yht koma teist, mis polnud tol ajal mulle veel m22ratud teada ning ma ignoreerisin paljutki. Meil k6igil on oma tee k2ia ja Allah annab meile just selle info mis on ses eluhetkes oluline just sel m22ral, mil tarvis ning t6de ise v6ib varieeruda nii palju, et kellelegi teisele see hoopis valeks muutub.

Lisa: tuleb v2lja et pryhholoogiliselt on analyysitud taoliseid peretyype ning selle terminiks on “codependent parent-child relationship”. Lisan siia juurde yhe artikli, see on alustuseks hea ja edasi otsides leiab veelgi rohkem infot et m6ista probleemi alustalasid. https://wehavekids.com/family-relationships/8-Signs-You-May-Have-a-Codependent-Parent

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Arhiiv

Legal help in Egypt

Advocate in Egypt, your legal guide, we are translating into English and publishing the laws of Egypt and giving free consultations.

Stories for Muslim Kids

Short Narrations for Muslims of All Ages

Ashtronort - History's Mysteries

Let's take a stroll through insanity...

Keerdsilmus

Minu kudumiste kokkuvõtted

EFT in Egypt

tapping in to your potential

Life in Cairo

Life for American expat in Egypt and beyond....

Joyce Filer

Egyptologist

Talibiddeen Jr. Companion Blog

Companion Blog to Talibiddeen Jr. - Tips and Tidbits for homeschooling, home, and Islamic life!

The Muslimah Blogg

musings of a muslimah

Crafty Beats

A bit of crafts

nellyali

The one glimpse of heaven on earth is to fight a losing cause; and not lose it.

Muslim Learning Garden

Planting Seeds of Jaariyah

Umm Abdul Basir's

Sharing Our Homeschool Adventure!

EGIPTIMAA

Eestlanna elu loori varjus

%d bloggers like this: