Otsides p6hjuseid iseenda seest

Leave a comment

November 28, 2016 by Tasneem

T2nap2eva yhiskonnas on tendents, taandada abieluprobleemi p6hjus ning –lahendus, kaasa valele valikule. Justkui kogu probleem seisnekski selles hetkes, mil tehti otsus abielusuhteks selle “vale” kaasa kasuks.

Islami j2rgi on abikaasad Allahi m22ratud. Ka vale kaasa on tegelikult 6ige. Abieluprobleemide lahendus lahutuse n2ol on iseenesest  yks v6imalikest variantidest, ent see ei t2henda et tuleks lahutada igal juhul, mil abielu ei ole 6nnelik. Siinne elu, siinses maailmas on vaid teekond ja test. Kui Allah selle “halva” kaasa on m22ranud, siis sellel on p6hjus sinus endas. Tuleks vaadata hoopis iseenda sisse ja leida see p6hjus ning l2bida see tee, millesse Allah on meid m22ranud. Me k6ik oleme erinevad. See mis yht viib edasi, v6ib teist hoopis tagasi viia. Igayks saab kaasa omaenese j2rgi. See kui osad inimesed liiguvad edasi kodurahus, siis teised hoopis probleemide ajel.

Me peaksime rohkem usaldama Allahi ja v2hem s6ltuma end ymbritsevatest inimestest. Neist teistest, kes soovitavad sulle lahutust. Ja neist teistest, kel on abielu t2is armastust ja r66mu. Ning neist teistest kelle abielu pole seda t2is aga kes sellest olenemata alati tevad mis on 6ige k6igile. Ja neist k6igist kes r22givad sellest milline yks abielu peab olema ja millistele kriteeriumitele yks kaasa vastama. Ja neist k6igist k6igist…. sest et nad k6ik on saanud omaenda j2rgi, mitte sinu.

Harva julgetakse otsida p6hjuseid iseendast, tihemini kaaslastest. Abielu on suur osa kogu eluteekonnast. See h6lmab endas seda kes me tegelikkuses oleme ja kelleks aja jooksul sirgume. Olen korduvalt v2itnud et probleemide eest p6genemine ei ole selle lahendus. Minu m6te ei ole see et hambad ristis peaks istuma ebameeldivas abielus, vaid pigem 6hutama probleeme ja olukordi vaatama iseenda peegeldusena.

Miks Allah ikkagi sidus minu elutee just sellise kaasaga ja l2bi selle kuhu peaksin ma v2lja j6udma? Mis on see minu sees mis tingib olukordi minust v2ljaspool? Ja kuidas saan ma iseennast muutes, muuta end ymbritsevaid? Kas mulle pakutud roll tuleks vastu v6tta v6i v6in ma vabalt sellest keelduda? Seistes oma 6iguste ja t6ekspidamiste eest on yks tahk kogu teemas, teine pool on leida p6hjuseid iseendas ning m6ista kaasat.

Ma siiralt usun et kui yks test siin elus saab l2bitud, siis Allah v6tab meid sest olukorrast v2lja. Abielu aga peaks olema liikumine koos. Siinkohal tulebki teemasse lahutus, kui yks osapool on oma testi l2binud, ta on j6udnud iseendas sinna kust edasi viib juba teistugune tee, siis osadel juhtudel v6ib olla yheks v6imaluseks lahutus. Ent see peaks toimuma ikkagi abielupaari enda otsusena, mitte t2nap2eval populaarseks saanud yhiskonna survel, mis ei suuna inimesi probleemidele lahendusi leidma, iseendasse vaatama ega ka kuhugi liikuma. Mille alusel elu surres l6peb ja me peaksime seet6ttu maiseid hyvesid ka kogu rinnal nautima, niikaua kuniks antud on. Minu jaoks on selline m6tteviis muutunud mu enda elukogemustel, religiooni m6istmisel ning iseenda tee teadvustamise tagaj2rjel. Vaadake rohkem iseendasse ja v2hem v2ljapoole. Neil kel on Allah, on k6ige K6rgem juhatus; neil kel on s6brannad ja yhiskond, on pidev segadus iseenda seesmise ja ymbritsevate t6ekspidamiste vahel.

Jah, mina ja sina ja me k6ik oleme unikaalsed, meie kaasad on m22ratud meie endi teekonna abistamiseks. Elades harmoonilises abielus, tuleks vaadelda oma teed, kas see tee liigub edasi, v6i p6hineb paljalt Dunia nautimisel? Sama tuleks vaadata mitte 6nneliku abielu puhul, sest et harmoonia esineb tihtilugu ka neis abieludes, ning m6lemad v6i yks osapool, on pidevas liikumises iseenda sees.

Islam ytleb nii ilusti et abikaasad on yksteisele v2liseks katteks. Selle aya m6te on v2ga sygav, haakudes osaliselt ka minu m6ttega. N2idates abikaasa vigadele ja tuues neid avalikult esile, ei tee sind ennast kuidagi paremaks, vaid hoopis n2itab et tegu on kahe halvaga, mitte yhe. See toob kaasa palju “tarku” kes k6ik tevad kuidas olukorda lahendada ja kuidas see “halb” kaasa kogu probleemidekuhilaga maha j2tta. Yksk6ik mida yhiskond , “targemad” ja vanemad teavad ja arvavad, minu arvates ei saa nad iialgi teada paremini kui asjaosalised ise, juhul kui nad julgevad iseenda sisse syyvida. On oluline usaldada Allahi, mitte unsutada et me elame Dunias ja k6ik siin on ajutine, et me oleme teel ja me oleme testitud pidevalt ja erinevalt ning et kohtup2eval ykski siinse elu kaaslane meie eest seista ei saa, vaid kehad hakkavad r22kima iseenda eest.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Arhiiv

Legal help in Egypt

Advocate in Egypt, your legal guide, we are translating into English and publishing the laws of Egypt and giving free consultations.

Stories for Muslim Kids

Short Narrations for Muslims of All Ages

Ashtronort - History's Mysteries

Let's take a stroll through insanity...

Keerdsilmus

Minu kudumiste kokkuvõtted

EFT in Egypt

tapping in to your potential

Life in Cairo

Life for American expat in Egypt and beyond....

Joyce Filer

Egyptologist

Talibiddeen Jr. Companion Blog

Companion Blog to Talibiddeen Jr. - Tips and Tidbits for homeschooling, home, and Islamic life!

The Muslimah Blogg

musings of a muslimah

Crafty Beats

A bit of crafts

nellyali

The one glimpse of heaven on earth is to fight a losing cause; and not lose it.

Muslim Learning Garden

Planting Seeds of Jaariyah

Umm Abdul Basir's

Sharing Our Homeschool Adventure!

%d bloggers like this: