Kas teadsid et…

Leave a comment

July 25, 2015 by Tasneem

Hiljuti j2in 2mmaga vestlema teemal tema noorusp6lv ja islam. Oma yllatuseks kuulsin lugusid, mis kirjeldavad toonast olukorda veelgi keerulisemana, kui see on t2nap2eval. Ma pole kunagi olnud ajaloos ja aastaarvudes sobraja, seega miskit kronoloogilist ja faktilist juttu minu sulest ka sel korral ei tule.

Kui vaadata vanu fotosid 50-nendatest ja 60-nendate egiptuses, ei hakka silma suurt yhtegi erinevust n2iteks eesti samaaegsete fotodega, v6i ehk ses osas, et meie fotodel on tihtilugu naistel v2ikesed r2tikesed peas, egiptuses aga mitte. Fotodelt v6ib n2ha t2pselt samasuguseid paljastavaid ujumiskostyyme, samasuguseid lyhikesi seelikuid ja katmata k2sivarsi.

Olen alati suhtunud egiptusesse selle religioosse allak2igu v6tmes, nagu see oleks toimunud hiljaaegu. Tuleb aga v2lja, et tegelikult on egiptus just oma religiooni teel yles. V6i noh, k6ik ikka s6ltub, millise perioodiga ajaloost praegust hetke v6rrelda.

Tuleb v2lja et toonasel ajal elanikkond end mitte vaid ei katnud, nad isegi ei teadnud islamist suurt midagi. Erinevad 6petlased, kes pyydsid inimesi juhendada, leidsid end trellide tagant. Tolle aja kohta on ytlus, et egiptuses ei olnud nurka, kust ei v6iks leida v2hemalt yhte arreteeritud poliitvangi. Tollane president Nasser v2itis et ainult MB liikmete naised katavad end ja katmine pole yldsegi islamist. Kui ma kysisin 2mmalt et mida nad islamist tol ajal teadsid, siis tuleb v2lja et yks keskmine egiptlane ei teadnudki suurt midagi. Nad ei 6ppinud Koraani m6istma, kuigi oskasid seda lugeda. Kel leidus olema m6ni religioosne 6pik, siis seda hoiti p6randa all peidus. Nad katsid end vaid palvetamiseks. Kogu ylej22nud islamiteadmine neil praktiliselt puudus. Niipalju kui oma vanematelt kuuldi, seda teati aga kogu yhsikond oli ju liberaliseerimise all, milles religoonil kohta polnud. Nasseri ajaga v6ib t6mmata mitmeid paralleele t2nap2eva egiptusega, kuigi yldpildis on yhiskond t2napeval ikkagi palju teadlikum ja praegu on ka erinevaid 6ppimisv6imalusi avalikult k2ttesaadaval. Tagasi religiooni juurde hakkas yhiskond liikuma j2rgmise presidendi Sadat ajal, mil televisioonis ja raadios hakata islamit rahvale 6petama. Eks on olnud l2bi ajaloo kontingent egiptuses, kes on kogu aeg olnud religioonis teadlikud, ent suurem osa yhiskonnast on k2inud l2bi erineva astmelisusega ajalookeerdk2ike, mille k2igus on kasvanud peale uus p6lvkond just selline nagu seda parajad olud on lubanud ja suunanud.

See k6ik on mind pannud m6tisklema selle yle, et egiptust ei saa k2sitleda kui religioossel langusteel olevat riiki. V6i noh, pragune valitsus paistab tegeva sarnaseid samme kui tollane president, ent ega Sadat v6i Mubarak saa v6tta kiituskirja religioosse vabaduse v6imaldamise eest. Ja kui MB liikmed on l2bi aja suutnud religiooni hoida, siis kas tuleks syydistada valitsust selles et nii suur osa elanikkonnast endaga manipuleerida sel teel on lasknud? V6i kas yldse saab otsida syydlast? J2taks selle kohtum6istmise Kohtum6istjale ja pyyaks suhtuda yhiskonda m6istmisega. V6ib olla, et me alustasime oma teed peaaegu samast punktist, mina, praegune konvert ja tema, syndinud moslem…temal ehk oli pisuke rohkem aga see ei muuda fakti, et sellest olulisem on hoopis see kuhu me m6lemad l6puks v2lja j6uame.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Arhiiv

Legal help in Egypt

Advocate in Egypt, your legal guide, we are translating into English and publishing the laws of Egypt and giving free consultations.

Stories for Muslim Kids

Short Narrations for Muslims of All Ages

Ashtronort - History's Mysteries

Let's take a stroll through insanity...

Keerdsilmus

Minu kudumiste kokkuvõtted

EFT in Egypt

tapping in to your potential

Life in Cairo

Life for American expat in Egypt and beyond....

Joyce Filer

Egyptologist

Talibiddeen Jr. Companion Blog

Companion Blog to Talibiddeen Jr. - Tips and Tidbits for homeschooling, home, and Islamic life!

The Muslimah Blogg

musings of a muslimah

Crafty Beats

A bit of crafts

nellyali

The one glimpse of heaven on earth is to fight a losing cause; and not lose it.

Muslim Learning Garden

Planting Seeds of Jaariyah

Umm Abdul Basir's

Sharing Our Homeschool Adventure!

EGIPTIMAA

Eestlanna elu loori varjus

%d bloggers like this: