Tolerantsus, kas saatana t66riist?

1

June 23, 2014 by Tasneem

T2nap2eva yhiskonnas on muutunud tolerantsus esmat2htsaks sotsiaalsetes suhetes. Igayhel on 6igus olla selline nagu ta on, liikuda omal teel ja lastes teistel k6igil elada omi elusid, just nii nagu nad seda soovivad. Me hindame yksteist ja armastame yksteist just sellisena nagu me oleme ja lepime yksteise vigade ning erinevustega. See oleks justkui ainus viis elada rahus siin maamunal, k6ik yheskoos.

Kust aga l2heb piir kaaslaste erisuste sallimisel, ning nendest hoolimisel? Me teame, et meie t6ekspidamised on 6iged vaid meile endile ja vaid meie endi eludes….aga see ei tohiks takistada meid, omale kalleid inimesi, hoiatamast ja teavitamast, meie endi n2gemusest 6igele ja valele. Yhiskond dikteerib ette kust l2heb piir normaalse ja ebanormaalse massist erinemise vahel. Niikaua, kuni v2hemused ei kahjusta yldist massi, on nad enamjaolt aktsepteeritud yhiskonda ja neid sallitakse sellisena nagu nad on. Yhiskond aga, oma normaalsuse m6istega, on liikunud juba nii 22rmusesse, et k6ikv6imalikud, ennast rohkem v6i v2hem kahjustavad vormid, on muutunud aktsepteeritavaks. Erinevate pahede sallimisel oleme oma yhiskonnas j6udnud juba niikaugele et isegi lapsevanema ja lapse vahel aktsepteeritakse pahesid vastastikku, s6pruskonnast r22kimata. Kas see t6demus, ei peaks meid endid, panema m6istma, erinevusest tolerantsuse ja hoolimise vahel? K6igel siin elus on piirid ja kui yhiskonnas oleks valdavaks terve ja enesekindel ellusuhtumine, siis ei oleks kunagi ka probleem sellest, kui l2hedased ja sinust hoolivad inimesed, sind sinu “eskimustest” teavitavad. Kui eksimus on eksimus, siis on hea kui seda saab v2ltida v6i tulevikus mitte korrata….kui aga eksimus osutus siiski 6igeks otsuseks, lihtsalt vastavalt kaaslase maailmapildile eksimuseks, siis pole ju samuti m6tet 2rrituda v6i kogeda negatiivset rekatsiooni, lihtsalt sellep2rast et keegi n2itab v2lja et ta sinust hoolib. Hoopis kurb on see kuidas meie yhiskonnas n2o ees “tolereeritakse”, seljataga aga vaadatakse kaaslaste v22rk2itumisele ylalt alla ning halvemal juhul arutatakse kolmandate isikutega toimuvat. Mida ei tea, see ei saa ka haiget teha, kas pole nii?

Filmit66stus ja meedia on yheks suureks tolerantsuse kylvamise viisiks. Me n2eme l2bi ime6hukese ja super-hea kvaliteediga lameekraani, kuidas tegelikult mujal maailmas elatakse…..hehehhehee…. abielu ei v22rtustata, kuna armastuse v2el on alati ees6igus ja 6igustus k6igele; erinevate pahede kyysis vaevlemisel on samuti 6igustus, psyhholoogia annab meile rohkelt erinevaid p6hjendusi ja 6igustusi elada l2bi raskusi oma elus ning olla n6rk; inimkeha v22rtuski on l2bi meedia paika pandud, mida rohkem on erinevaid isikuid, kes sind v22rtustavad l2bi sinu fyysilise keha, seda rohkem oledki sa v22rt; seksuaalelu avalikuks toomine on kapist v2lja tulek ja selle nimel tuleb marssida yheskoos t2navail et anda m6ista yhsikonnale selle ebapiisavast tolerantsusest seksuaalv2hemuste vastu…

Yhsikonnas valdav toelrantsus on aga tegelikult selle eriti silmakirjalik avaldumise vorm. N2iteks on 6igust igal teisemlisel elada vabalt seksuaalelu, kuna tal on vajadused….samas, temaga samavanune tytarlaps, kes elab kusagil aafrika p6lisrahvaste juures v6i islamiyhiskonnas, temal pole 6igust abielluda ja elada seksuaalelu abielus olles! V6i siis, mehel (ning ka naisel) on 6igust omada armukest… aga moslemimehel pole 6igust abielluda rohkem kui yhe naisega, ometi on islamis m22ratud selliseks abieluks k6igi kaasosaliste 6igused ja kohustused, mis v2listab naiste 2rakasutamise nii nagu seda armukesepidamise puhul on! Naistel on 6igus k2ia t2naval peaagu alasti … aga end silmini kinni katta mitte! Naiste yheks v22rtuse kriteeriumiks on tema t66karj22r … kodu ja perele pyhendumist peetakse kahetusv22rseks ja alandavaks! Alkoholi tarbimine on nii normaalne et isegi psyhholoogid soovitavad oma patsientidel v6tta klaasike veini n2rvide rahustuseks … samas, t2iskarsklus on osades yhiskonna kihtides lausa yheks naeruv22rseks 22rmuseks! Lapsevanemad lasevad oma j2reltulevatel p6lvedel ise omi elusid elada ning omi vigu teha, igasugune vanemageneratsiooni elutarkus j22gugi sinna vanasse aega! Ning kui keegi soovib elada, l2htudes erinevatest religioonides, siis on see v2ga cool ja p6nev… kui aga islamist, siis on see ajast ja arust vanaaegne m6tteviis ning pole aktsepteeritav yhiskonnavorm!

Liikudes tasapisi islami teemasse, on islamiyhiskond samuti tolerantsusele k2e ulatanud ning erinevad erisused algsest islamist m6istetavad ning aktsepteeritud. Kuulusin kunagi ammu facebookis eesti moslemite gruppi ja selle algusajal olid seal paar tugevat moslemit kes alati teisi (ka mind) teavitasid v22rk2itumisest islamis. Me suhtusime neisse vaenulikult ja nimetasime neid intolerantseiks. Kas see t2hendab et islamis ei tohikski eksiteerida tolerantsust? Minu arvamus on et tolerantsust selle t2nap2evases vormis t6esti mitte. Ummah peaks olema kui yks tugev ring, kus me hoiame ja kaitseme yksteist ning aitame kaaslastel 6igel teel pysida. Kus me 6pime koos ja arutleme koos. Tolerantsuse m6iste islamis peaks olema: ma hoiatan ja teavitan sind sinu eksimuse eest, m6istan sind ja hoolin sinust, ent keegi ei saa elada teise elu, seega ainus mida me saame teha on p66rata t2helepanu ning selgitada. Me k6ik oleme vaid inimesed ja eksime…me peaksime mitte vihkama yksteist, vaid pattu ennast. Tolerantsuse avaldmuise vorm islamis peaks piirduma yksteise mitte hindamisega ning arvustamiseta…siiski, mitte pigistada silm kinni kaasusklike valesti k2itumise suhtes, kuna islamis on selged m22ratlused sunnast ja Koraanist. Ehk t6esti ei saa seda nimetada tolerantsuseks…sel juhul, t2nap2evane tolerantsuse viis ja yksteisest hoolimine ei mahugi samasse yhiskonnavormi ?!

Advertisements

One thought on “Tolerantsus, kas saatana t66riist?

  1. […] ise ei aktsepteeri neid sellisena nagu nemad on? Sealt edasi m6tisklesin tolerantsuse m6iste yle (tolerantsus, kas saatana t66riist) ning j6udsin j2reldusele et tolerantsus, selle t2nap2evases m6istes, ikkagi ei haaku islami […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Arhiiv

Stories for Muslim Kids

Short Narrations for Muslims of All Ages

Ashtronort - History's Mysteries

Let's take a stroll through insanity...

Keerdsilmus

Minu kudumiste kokkuvõtted

EFT in Egypt

tapping in to your potential

Life in Cairo

Life for American expat in Egypt and beyond....

Joyce Filer

Egyptologist

Talibiddeen Jr. Companion Blog

Companion Blog to Talibiddeen Jr. - Tips and Tidbits for homeschooling, home, and Islamic life!

The Muslimah Blogg

musings of a muslimah

Crafty Beats

A bit of crafts

nellyali

The one glimpse of heaven on earth is to fight a losing cause; and not lose it.

Muslim Learning Garden

Planting Seeds of Jaariyah

Umm Abdul Basir's

Sharing Our Homeschool Adventure!

EGIPTIMAA

Eestlanna elu loori varjus